Kastamonu, Tosya


DEĞERLİ SÜRÜCÜ ve EĞİTİM HİZMETLERİ  Ticaret Limited Şirketi olarak 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurum açma izni verilmiş uzman eğitim, öğretim kadrosu ile sözde değil özde eğitim anlayışını benimsemiştir.

TOSYA Sürücü Kursu kurulduğu günden bugüne kadar geçen 6 yıllık zaman zarfında, binlerce kişinin hayatları boyunca trafikte öncelikle saygı, hoşgörü ve dikkatli birer sürücü olmalarının mihenk taşlarından olmayı hedeflemiştir.

Amacımız;
Ülkemizin acımasız trafik ortamında bilgi ve becerisini en üst seviyeye yükselten,aracına hükmeden,trafikte paylaşmasını bilen ve diğer yolu paylaşanların yaptıkları hataları engellemeyi becerebilen sürücüleri topluma kazandırmak…

Vizyonumuz;
Sürücü adaylarımızın trafikte araç kullanırken karşılaşabileceği muhtemel tehlike veya risklerden kendisini ve aracını korumasını sağlayan teknik ve önlemleri alma becerisini kazandırmak, çağdaş bir trafik ortamını sağlayabilmek için katkıda bulunmak, trafikte karşılıklı saygı ve hoşgörü esasını benimsetip sürekliliği sağlamak….


Temennimiz;
Yaşam hakkımız için ülkemiz trafiğinin bir an önce huzurlu tehlikesiz ve insanların canını kaybetmediği çağdaş boyuta gelebilmesidir.


Hedefimiz;
Trafikte güvenli araç kullan bilinçli ve saygılı sürücüler yetiştirmektir.