Kastamonu, Tosya

Tebdil İşlemleri (Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi)


1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

3. Sürücü belgesi dosyası

4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

5. Sürücü sağlık raporu

6. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

7. 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

9. Öğrenim Belgesi (Öğrenim Belgesinin yurtdışından alınmış olması durumunda, noter tastikli tercümesi istenilmektedir.)

NOT: Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilemez.